ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επιστροφές προϊόντων γίνονται αποδεκτές  εντός  3  εργάσιμων  ημερών  από την ημερομηνία παραλαβής.  Αφού πρώτα έχει προηγηθεί  τηλεφωνική συνομιλία  με τους ανθρώπους  της εταιρείας μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους .

Αν δικαιολογημένα έχει ανοιχθεί η συσκευασία, τότε πρέπει το προϊόν να επιστρέφεται σε αρίστη κατάσταση  με άθικτη την συσκευασία του και με όλα τα  έντυπα και τα παρελκόμενα που το συνοδεύουν.

Σε περίπτωση ανοιγμένης συσκευασίας, θα πιστοποιηθεί η κατάσταση του προϊόντος από τους ανθρώπους μας αν πληροί τους πιο πάνω όρους  και μετά  θα γίνει δεκτή η επιστροφή.